บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช นางสุวิมล ภูมิสิงหราช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 177
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,678 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 5 กุมภาพันธ์ 2493
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Utah State University
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
นักบริหารระดับสูง ก.พ.
ผู้บริหารระดับสูง (ว.ต.ท.)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
สถานที่ติดต่อ :: 49 หมู่บ้านชวนชื่น   ถนน ประชาชื่น   ซอย ประชาชื่น 30   แขวง/ตำบล วงศ์สว่าง   เขต/อำเภอ เขตบางซื่อ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10800
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น IPU , AIPA และ APPU
ด้านวงงานรัฐสภา และระบบงานนิติบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.