บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 169
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,989 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 27 มีนาคม 2489
คุณวุฒิ :: B.A. (Zoology) Zoology มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
Master of Science Genetics มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
Doctor of Philosophy Genetics มหาวิทยาลัยฮาวาย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
การศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 167 หมู่บ้านมิตรภาพ   ถนน อ่อนนุช   ซอย อ่อนนุช 46   แขวง/ตำบล หนองบอน   เขต/อำเภอ เขตประเวศ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10250
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: อาจารย์ คณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ผ่านหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิต่างๆ
ส่งเสริมการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสผ่านหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิต่างๆ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ทุกระดับ
ประธานกรรมการ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.