บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 155
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,854 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 27 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเเรียนนายร้อยตำรวจ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูน่า
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถานที่ติดต่อ :: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4   ถนน พระราม 4   ซอย   แขวง/ตำบล วังใหม่   เขต/อำเภอ เขตปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10330
อาชีพ :: รับราชการตำรวจ
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พ.ศ. 2551
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ที่ปรึกษา (สบ 10) พ.ศ. 2554
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.