บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสมพล พันธุ์มณี นายสมพล พันธุ์มณี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 154
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,541 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 6 มีนาคม 2490
คุณวุฒิ :: เกษตรศาสตรบัณฑิต การเกษตร Araneta University
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต พิชศาสตร์ Texas A&M University
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ Araneta University
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
สถานที่ติดต่อ :: 5/24 หมู่ 6   ถนน งามวงศ์วาน   ซอย ชินเขต 1/23   แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง   เขต/อำเภอ เขตหลักสี่   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์ :: หัวหน้าฝ่ายวางแผนด้านการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักบริหาร 11) พ.ศ. 2548-2550
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ พ.ศ. 2554-2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ท.จ.ว. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.