บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
คุณพรทิพย์ จาละ คุณพรทิพย์ จาละ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 088
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,675 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 16 ธันวาคม 2492
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Master of Laws University of Michigan
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
นักบริหารระดับสูง
หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก
การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
ผู้บริหารระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 592   ถนน แป๊ะกง   ซอย   แขวง/ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน   เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน   จังหวัด สมุทรสาคร   รหัสไปรษณีย์ 74110
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
กรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.