บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 119
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 272 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 1 สิงหาคม 2491
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Civil Trial Advocacy กฎหมาย University of California (Hastings)
Master of Laws กฎหมาย Harvard University
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
สถานที่ติดต่อ :: 487   ถนน สมเด็จเจ้าพระยา   ซอย   แขวง/ตำบล คลองสาน   เขต/อำเภอ เขตคลองสาน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10600
อาชีพ :: องค์กรอิสระ
ประสบการณ์ :: ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญกาชาดสรรเสริญ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.