บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 091
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,905 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 29 กันยายน 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยการทัพเรือ
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 50/150 หมู่14 หมู่บ้านกฤษดานคร21   ถนน บางนา - ตราด   ซอย บางนา-ตราด 45   แขวง/ตำบล บางแก้ว   เขต/อำเภอ บางพลี   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10540
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: เจ้ากรมข่าวทหารเรือ พ.ศ. 2548 - 2550
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2550 - 2552
ผู้บัญชาการวิทยาลัยกองทัพเรือ พ.ศ. 2552 - 2552
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายการข่าว พ.ศ. 2552 - 2553
รองเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2553 - 2554
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ. 2555 - 2556
นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2556
คณะกรรมการบริหารองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2555 - 2556
คณะกรรมการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 2557
รองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2556 - 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.