บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 095
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,675 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 11 มีนาคม 2500
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 67
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก   ถนน ราชดำเนินนอก   ซอย   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2539
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2548
รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2550
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2554
ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2554
รองแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2555
แม่ทัพน้อยที่ 1 พ.ศ. 2557
รองเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2557
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก สังกัด กองทัพบก
เสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.