บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 188
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,313 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 8 มิถุนายน 2489
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts (Agricultural Industry) เศรษฐศาสตรการเกษตร Utah State University , USA.
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certificate Program
สถานที่ติดต่อ :: 51   ถนน พหลโยธิน   ซอย พหลโยธิน 41   แขวง/ตำบล แขวงลาดยาว   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2550
กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า พ.ศ. 2549 - 2551
อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2550 -2557
อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล พ.ศ. 2555-2557
อนุกรรมการบริหารบุคคล สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2549-2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.