บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 108
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,787 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 21 พฤษภาคม 2491
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
Master of Comparative Jurisprudence Howard University ,Washington DC.
การอบรมและสัมมนา :: จิตวิทยาความมั่นคง
บริหารงานยุติธรรมชั้นสูง
สถานที่ติดต่อ :: 94   ถนน ราชมรรคานอก   ซอย   แขวง/ตำบล ห้วยจรเข้   เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัด นครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73000
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา พ.ศ. 2549 - 2552
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 - 2550
กรรมการสรรหาวุฒิสภาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา พ.ศ. 2552 - 2556
กรรมการสรรหาวุฒิสภาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 พ.ศ. 2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.