บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 140
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 3 มีนาคม 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 64
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
เสาหลักของแผ่นดิน
เสนาธิการทหาร
สถานที่ติดต่อ :: 36 หมู่ 4   ถนน ถ.ติวานนท์   ซอย ซ.เรวดี 33   แขวง/ตำบล ต.ตลาดขวัญ   เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11000
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: คณาจารย์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
คณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2544
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 - 2550
ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.