บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก  อมรเทพ ณ บางช้าง พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 187
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,740 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 25 สิงหาคม 2497
คุณวุฒิ :: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนนายเรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
เสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถานที่ติดต่อ :: 100/125 หมู่ 5 หมู่บ้านชลลดา บางบัวทอง   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย   ซอย 22   แขวง/ตำบล บางรักพัฒนา   เขต/อำเภอ บางบัวทอง   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11110
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ศ. 2550
หัวหน้าฝ่ายทหารเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2551
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พ.ศ. 2551
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2552
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พ.ศ. 2553
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ. 2554
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พ.ศ. 2555
ราชองครักษ์เวร พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/มาดริด ราชอาณาจักรสเปน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/มาดริดอีกตำแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2535
ประธานอนุกรรมการคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคง กสทช. พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สังกัด ทอท. พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ. )

เหรียญจักรมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.