บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 049
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,649 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 20 กรกฎาคม 2520
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณะทำงานศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ปี
ที่ปรึกษาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ปี
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (รองเลขานุการ) ปี
รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.