บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 169
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 896 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 มกราคม 2492
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอับดับ 2) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of eneineerine Civil Engineering Lamar University
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 388 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า
จตท. รุ่น 6 วิทยาลัยตลาดทุน
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปี 2557
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปี 2542-2544
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปี 2557-2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2545-2546
อธิบดีกรมธนารักษ์ ปี 2546-2550
อธิบดีกรมสรรพสามิต ปี 2550
อธิบดีกรมศุลกากร ปี 2550-2552
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2551-2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.