บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 174
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,449 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 พฤษภาคม 2491
คุณวุฒิ :: B.A. ECONOMICS. Stephan F.Austin State University
M.A. ECONOMICS. DEVELOPMENT University of Arkansas
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่น 15 สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
การฝึกอบรม Chairman 2000 รุ่น 3/2544 Institute of Directors
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549-2550
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปี 2534-2535
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 (กฏหมายการคลัง) ปี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง ปี 2540
กรรมการกฤษฏีกา คณะที่ 3 (กฎหมายการเงิน) ปี
ประธานกรรมการ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด และประธานกรรมการตรวจสอบ ปี
ประธานกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.