บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 172
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,105 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 พฤศจิกายน 2496
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 43 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 48 วิทยาลัยมหาดไทย
หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(ส.ป.ช.) ปี 2558
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556
นายอำเภอ 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พังงา ปี 0
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 0
ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 0
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 ( ส.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.