บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายอุปกิต ปาจรียางกูร นายอุปกิต ปาจรียางกูร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 248
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,854 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 ตุลาคม 2504
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต Skidmore College Saratoga Springs นิวยอร์ก
Master in Industrial Location and Development Vrije Universiteit Brussel, Belgium
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
Oxford Programme on Negotiation รุ่น University of Oxford
อาชีพ :: เจ้าของธุรกิจ / อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ประสบการณ์ :: เจ้าหน้าที่การทูต 7 สำนักงานเลขารุัฐมนตรี ปี 2537-2542
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคม ปี 2537-2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.