บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายตวง อันทะไชย นายตวง อันทะไชย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 064
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,690 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 ธันวาคม 2505
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 5 ศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2551
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.