บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 068
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,270 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 พฤศจิกายน 2493
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเทพสตรี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: นักการเมืองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2547-2555
ประสบการณ์ :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ปี 2547-2555
หัวหน้าธุรการและชุมชนสัมพันธ์ ส่วนการบุคคลโรงงานแก่งคอย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 30 ปี ปี
คณะกรรมการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี (สพม.เขต 4) 4 ปี ปี
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหมอ พัฒนราษฎร์ 4 ปี ปี
รองประธานคณะกรรมการ สถานศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย (กศน. บ้านหมอ) 4 ปี ปี
รองนายกองค์การนักศึกษาภาค กศบป. สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2 ปี ปี
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ \"พัฒนานุกูล\" ติดต่อกัน 5 ปี ถึงปัจจุบัน ปี
คณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.