บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 078
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 595 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 เมษายน 2495
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ วิทยาลัยการยุติธรรม
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: ส.ป.ช. 2557-2558 ส.ป.ท. 2558-2560 /ข้าราชการบำนาญ กลาโหม
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
กรรมการบริหารบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปี 2553-2554
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
กรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2554-2556
ประธานกรรมการและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช. ปี 2556
ประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( Airport Rail Link) ปี 2557-2559
กรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2547-2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ อัศวิน ( )
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.