บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางทัศนา ยุวานนท์ นางทัศนา ยุวานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 073
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,364 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 มิถุนายน 2481
คุณวุฒิ :: พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารระดับกลาง รุ่น กระทรวงสาธารณสุข
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ ปี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ด้านสาธารณสุข) ปี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ปี
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ด้านสาธารณสุข) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.