บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 077
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 896 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 พฤศจิกายน 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ /รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2557
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี
รองนายกรัฐมนตรี ปี 2558-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญรัตนาภรณ์ ( )
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร ( ร.ม.ก.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.