บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 188
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,338 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 มิถุนายน 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิาการทหารบก รุ่น 67 รร.สธ.ทบ. สบส.
วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 41 วิทยาลัยการทัพบก
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.2) รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
Basic Communication Officer Marine Corps Course รุ่น
Advance Communication Officer Marine Corps Course รุ่น
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ปี 2542
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ปี 2543
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ปี 2549
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี 2552
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ปี 2554
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.