บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมชาย เสียงหลาย นายสมชาย เสียงหลาย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 194
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,356 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 6 ธันวาคม 2495
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 48 สถาบันพระปกเกล้า
ปปร. รุ่น 13 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการตลาดทุน รุ่น 28 วิทยาลัยตลาดทุน
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปี 2560-2561
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2553-2555
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2561-2562
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2552-2553
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2550-2552
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น ปี 2545-2546
นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2537-2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.