บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 191
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,082 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 ตุลาคม 2483
คุณวุฒิ :: บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Bussiness Administration การเงิน State University of New York at Buffaio
Doctor of Philosophy การเงิน State University of New York at Buffaio
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน รุ่น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่น 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Program For Management Development (PMD) รุ่น 33 Harvard Business School
Senior Executive Program (SEP) รุ่น Stanford University ,U.S.A.
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2539-2543
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี 2539-2540
ประธานสมาคมธนาคารไทย ปี 2536-2538
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน ปี 2554-2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2540
กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2536-2540
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ปี 2548-2549
กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2538-2539
ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี หลายสมัย
กรรมการบริษัทการบินไทย ปี 2545-2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.