บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 123
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,113 ครั้ง
นับตั้งแต่ 26 กันยายน 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 กันยายน 2498
คุณวุฒิ :: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินี ถนนมหาราช
มัธยมปลาย Pensionnat Valmont, Lausanne สวิตเซอร์แลนด์
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Beaver College
ปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania Philadelphia สหรัฐอเมริกา
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2549
ธนาคารแห่งประเทศไทย : ผู้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ปี
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2551
อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
นักวิเคราะห์ระบบ บ. Dupont de Nemours Delaware, USA. ปี
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 2551 ปี
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สนช. ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.