บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 178
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,141 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 ตุลาคม 2495
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือชั้นต้น
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 29 วิทยาลัยการทัพเรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 ( )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.