บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 176
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,174 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 26 พฤษภาคม 2499
คุณวุฒิ :: สังคมศาสตร์บัณฑิต สังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 9 วิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2539-2543
ประธานบริษัท sasctamadco.,ltd โรงแรมเมเลียฮานอย ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549-2551
รองประะานกรรมการ บ.ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2545-ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
กรรมการ บ.เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ปี 2555-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.