บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 107
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,601 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 มกราคม 2499
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่น 30 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 9/2004 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2007 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Domestic Violence Course (2001) United States Department of Justice รุ่น
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ปี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ปี
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม ปี
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) TV. ช่อง 23 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ( )
เหรียญ 60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ( )
เหรียญกาญจนาภิเษก ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.