บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 118
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 546 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 17 มีนาคม 2503
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Defence Studies The Univeristy of New South Wales
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่น 6 สำนักงาน ป.ป.ช.
อาชีพ :: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประสบการณ์ :: รอง เส.ธ.กกล.ฉก. ร่วม 972 ไทย / ติมอร์ตะวันออก ภายใต้ INTERFFT ปี 2542
ราชองครักษ์เวร ปี 2546
รองเสนาธิการทหาร ปี 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2561
ปลัดบัญชีทหาร ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.