บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 130
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,701 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 กันยายน 2490
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4010 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักบริหารระดับสูง รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า
บริหารจัดการด้านความมั่นคง รุ่น 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว สว.54-57
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา เลือกตั้ง ปี 2549
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปี 2541-2543
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2551
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคเอกชน ปี 2554
ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม ปี 2556-2557
นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
ประธานอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ ปี 2554
นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดอุบลราชธานี ปี
กรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ปี 2554
รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2544-2546
กรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2554-2557
เลขาธิการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2547-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจำคณะขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (ด้านสังคม) ปี 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.