บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายพีระศักดิ์  พอจิต นายพีระศักดิ์ พอจิต (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 129
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,199 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 พฤษภาคม 2503
คุณวุฒิ :: ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การอบรมและสัมมนา :: การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
นักบริหารยุติธรรม (อัยการจังหวัด) รุ่น 25 สำนักงานอัยการสูงสุด
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2549
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ปี 2557-2562
อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการ ปี
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2557
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2551-2555
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.