บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 111
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,786 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 มิถุนายน 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557-2558
ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2557
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558-2560
เจ้ากรมทหารช่าง ปี 2555-2557
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.