บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 090
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 920 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 26 มีนาคม 2482
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2536
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.