บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมณเฑียร บุญตัน นายมณเฑียร บุญตัน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 137
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,072 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 พฤษภาคม 2508
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bachelor of Arts Honor (Music) St. Olaf College, Minnesota
Master of Arts Music Theory and composition with minor in Speech and Communication University of Minnesota
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: สว.51-54 สว.54-57
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2551-2554
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ แห่งสหประชาชาติ ปี 2556-2559 และ 2560-2
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554-2557
กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนา และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2545-ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2561
อดีตนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ ปี 2559-2561
กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปี 2541-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.