บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 10,851 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณี สนช. เข้าชื่อยื่นศาล รธน. เพื่อวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.
doc เมื่อเวลา 11:29 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. …. ว่า สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าร่าง พ.ร.ป. ทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ได้มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนของร่าง พ.ร.ป.ส.ส.นั้น สมาชิก สนช. เห็นว่าไม่ขัด รธน. แต่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในประเด็น ๑. การตัดสิทธิผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองหากไม่ไปเลือกตั้ง ๒. การให้มีผู้ช่วยเหลือผู้พิการในการเข้าคูหาเลือกตั้ง ซึ่ง สนช. ยืนยันว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่สำคัญ ทั้งนี้ หากมีบุคคลเห็นว่ามีข้อขัดแย้งกระทบสิทธิ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๙๐ วัน ก่อนมีการบังคับใช้กฎหมาย สามารถยื่นตีความต่อศาล รธน. ได้ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ ยืนยันไม่กระทบโรดแมปการเลือกตั้ง เนื่องจาก สนช.ได้ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ป. ส.ส. ออกไปอีก ๙๐ วัน

สำหรับร่าง พ.ร.ป. ส.ว. ทาง สนช. จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นบทเฉพาะกาล เนื่องจากเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิก ส.ว. ขณะนี้ได้มี สมาชิก สนช. รวบรวมรายชื่อส่งให้แล้ว จำนวน ๓๐ ท่าน นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิก สนช. เป็นผู้รวบรวม และจะดำเนินการส่งให้ศาล รธน. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคมนี้ คาดว่าศาล รธน. จะใช้เวลาวินิจฉัยไม่เกิน ๑ เดือน

1521206355962
1521206354490

1521206357440


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.