บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,584 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป
doc เมื่อเวลา 11:13 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปิแอร์ อันโตนิโอ แพนเซอรี
(Mr. Pier Antonio Panzeri) ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป พร้อมคณะสมาชิกสภายุโรป ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี โดยมี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ และนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง 

โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณสหภาพยุโรปที่เข้าใจการพัฒนาทางการเมืองของไทย และพร้อมจะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภายุโรป ซึ่งหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนบ่อยครั้งยิ่งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นด้านนิติบัญญัติร่วมกันมากยิ่งขึ้น ขณะที่ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทยและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์อันดีในทางการค้าโดยสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ ๔ ของไทยรองจากอาเซียน จีน และญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการค้ารวม ๔๔,๓๐๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าร่วมกัน พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ สนช. และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วจะให้ประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับนักลงทุนจากสหภาพยุโรปที่จะมาลงทุนในไทยเนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในด้านภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานและด้านความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้ชี้แจงด้วยว่า นับตั้งแต่ สนช. เข้ารับตำแหน่งได้มีการประกาศใช้กฎหมายแล้วจำนวน ๒๘๓ ฉบับซึ่งทำให้ประเทศสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนได้และสอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางสังคมของไทยและก่อนการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ สนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดไว้ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง เพื่อพัฒนากฎหมายต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย 
ด้านประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวว่า สหภาพยุโรปมีความเป็นห่วงในเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์ในไทย และอนาคตสหภาพยุโรปต้องการที่จะเปิดตลาดทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเดินทางเยือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและไทยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป

DSC_6144DSC_6166DSC_6180DSC_6222


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.