บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,579 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศฯ แถลงข่าวลงมติเห็นควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ฯ เป็นกฎหมาย
doc เมื่อเวลา 11:09 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ ประธาน
คณะกรรมาธิการ แถลงข่าวหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวเป็นกฎหมายว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักการในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจะมีเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ การบัญญัติให้เป็นพระราชกฤษฎีกาสำหรับองค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การ และการให้เอกสิทธิ์หรือการอำนวยความสะดวกแก่การประชุมระหว่างประเทศให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงการต่างประเทศ หรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยจะเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และหวังส่งเสริมให้ไทยมีการจัดการประชุมหรือเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการจัดประชุมขององค์การระหว่างประเทศ อีกทั้งยังออกมารองรับก่อนที่รัฐบาลไทยจะเป็นประธานอาเซียน รวมถึง
รัฐสภาไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย

DSC_6874DSC_6884DSC_6904


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.