บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 10,854 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) คณะกรรมาธิการสามัญ
doc เมื่อเวลา 13:52 น. วันที่ 7 กันยายน 2561


คณะกรรมาธิการสามัญ

 

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ)

ตำแหน่ง - กรรมาธิการสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๒ พ.ย. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ๒๕๕๗) 

ตำแหน่ง - รองประธาน คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

วันเริ่มต้น ๙ ต.ค. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ๒๕๕๗) 

ตำแหน่ง - รองประธาน คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

วันเริ่มต้น ๙ ต.ค. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการซักถาม กรณีถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา 

และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร ออกจากตำแหน่ง

ตำแหน่ง - รองประธาน คณะกรรมาธิการ  

วันเริ่มต้น ๘ ม.ค. ๕๘

 

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

ตำแหน่ง - รองประธาน คณะกรรมาธิการ คนที่สอง

วันเริ่มต้น ๒๑ ม.ค. ๕๘Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.