บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 022
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,715 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 20 มกราคม 2500
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 50 วิทยาลัยมหาดไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี
ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค ปี
ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.