บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 048
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,351 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 75 สำนักงาน ก.พ.
นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่น 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่น ๗ สำนักงาน ก.พ.
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2557
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2558
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ปี 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.