บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายชาญวิทย์ ผลชีวิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 042
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 998 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 กุมภาพันธ์ 2499
คุณวุฒิ :: การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี
พลศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับกลาง รุ่น 1 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
นักบริหารระดับสูง(ปกครอง) นปส. รุ่น 57 กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรเสริมสร้างสังคัมสันติสุข (4ส2) รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณะกรรมาธิการด้านกีฬา - ศิลปะ - วัฒนธรรม - การศึกษา - สังคม ปี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ปี
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ปี
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลยอดเยี่ยมเอเชีย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.