บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเฉลียว เกาะแก้ว นายเฉลียว เกาะแก้ว (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 035
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,246 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 กันยายน 2501
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพิษณุโลก มากว่า 15 ปี ปี
ประธาน กต.ตร. ปี
ประธานกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี
ที่ปรึกษา กต.ตร. ภาค 7 ทำให้ได้รับความรู้การดูแลภาคประชาชน ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.