บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 033
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,337 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 ธันวาคม 2502
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ปี 2560
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและสิงเสริมองค์การมหาชน ปี 2559
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560
ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2556
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.