บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเฉลา พวงมาลัย นายเฉลา พวงมาลัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 031
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,728 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 สิงหาคม 2500
คุณวุฒิ :: ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรผู้บริหารระดับสุง รุ่น 10 สถาบันผู้บริหารการศึกษา
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู รุ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: อาจารย์ 1 ระดับ 3 ปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี ปี
ผู้บริหารการศึกษา ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.