บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง   ไข่เกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 094
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,359 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มกราคม 2492
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master Of Public Health Tulane University USA
Master Of Public Health Tulane University USA
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยซาวัว ฝรั่งเศส
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: รับจ้าง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544-2548
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี 2542 , 2553
นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2553-2561
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน EIA, EHIA ปี
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2549-2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559-2562
สอน วิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี
รองอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.