บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายยุทธนา ทัพเจริญ นายยุทธนา ทัพเจริญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 112
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,452 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 22 สิงหาคม 2496
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 42   ถนน วิภาวดีรังสิต   ซอย ยาสูบ 1   แขวง/ตำบล จอมพล   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ :: หัวหน้าสำนักงานอาณาบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.