บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวิทวัส บุญญสถิตย์ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 126
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,343 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 25 ธันวาคม 2491
คุณวุฒิ :: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.มส.)
สถานที่ติดต่อ :: 450/2 อาคารบุญญสถิตย์   ถนน พระราม 3   ซอย พระราม 3แยก 22/1   แขวง/ตำบล บางโคล่   เขต/อำเภอ เขตบางคอแหลม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10120
อาชีพ :: นักธุรกิจ (เจ้าของกิจการ)
ประสบการณ์ :: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แองโกลเปียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54
ประธานกรรมาธิการการเงินการคลังฯ พ.ศ. 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.