บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกวัฒนา สรรพานิช พลเอกวัฒนา สรรพานิช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 158
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 30 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 มีนาคม 2481
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร.
รัฐศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ิ้การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ปี 2519
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ปี 2554
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(ส.ป.ช.) ปี 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2520
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2529
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2534
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2539
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2543
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญบอรนสดาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ( )
เหรียญกล้าหาญไทย ( )
เหรียญชัยสมรภูมิประดับเปลวระเบิดราชการสงครามประเทศเวียดนาม ( )
เหรียญชัยสมรภูมิกรณีราชการสงครามประเทศเกาหลี ( )
เหรียญราชรุจิทอง ( )
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 ( )
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.