บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก วลิต โรจนภักดี พลเอก วลิต โรจนภักดี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 156
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 14 มีนาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
สถานที่ติดต่อ :: 21/61 หมู่บ้านลดาวัลย์   ถนน   ซอย บรมราชชนนี 115/1   แขวง/ตำบล ศาลาธรรมสพน์   เขต/อำเภอ เขตทวีวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2551
รองแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2554
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง พ.ศ. 2555
แม่ทัพน้อยที่ 1 พ.ศ. 2556
แม่ทัพภาคที่ 4 พ.ศ. 2557
รองเสนาธิการทหาร สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญจักรมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.